Договір публічної оферти otdux.net.ua

Цей договір адресований фізичним особам, зареєстрованим на сайті в мережі Інтернет otdux.net.ua далі іменовані «Споживач», і є офіційною і публічною пропозицією особи, зазначеної в Додатку до цього договору, далі іменованого «Продавець», в особі СПД Кротов С. В., далі іменованого «Представник», що діє від імені та за рахунок Продавця, укласти договір, предмет і умови якого вказані в Додатку до цього договору.

 1. Повною і беззастережною згодою Споживача укласти Договір (далі - Акцептом) є реєстрація на сайті Представника в мережі Інтернет: otdux.net.ua (далі - Сайт), та здійснення оплати, передбаченої пунктом 7 Договору.
 2. Акцепт Договору означає, що Споживач згоден з усіма положеннями цієї пропозиції, і рівносильний укладенню Договору та додатків до нього.
 3. Предмет, умови та термін дії Договору встановлюється у відповідному додатку до нього.
 4. Додаток до Договору є його невід'ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатку до Договору, є умовами Договору.
 5. Додаток до Договору розміщується на головній сторінці Cайту, що містить предмет, умови та термін угоди з Продавцем.
 6. Повноваження Представника обмежуються розміщенням на Сайті предмета і умов угоди від імені і за рахунок Продавця, а також зарахуванням грошових коштів Споживача, в порядку, передбаченому пунктом 7 Договору. Права та обов'язки за Договором виникають безпосередньо у Споживача і Продавця. Всі претензії до предмета і умов договору пред'являються Продавцеві. Представник не несе відповідальності за виконання Продавцем Договору.
 7. Споживач перераховує суму у розмірі, вказаному у відповідному Додатку до Договору, на розрахунковий рахунок Представника. Перерахування суми може здійснюватись за допомогою інтернет платежів, безготівкового, а також готівкового розрахунку.
 8. Всі витрати по сплаті суми, зазначеної в пункті 7 Договору, несе Споживач.
 9. Виникнення прав та обов'язків Продавця і Передплатника за Договором залежить від настання наступної умови, щодо якої сторонам Договору невідомо, настане вона чи не станеться, а саме: акцепту Договору іншими передплатниками, мінімальна кількість яких, а також терміни дії офіційного і публічного пропозиції вказуються в Додатку до Договору.
 10. У разі ненастання умов, зазначених у пункті 9 Договору, грошові кошти Споживача, перераховані Представнику, залишаються на рахунку Представника, який на вимогу Споживача зобов'язаний зарахувати зазначені грошові кошти в рахунок оплати наступних офіційних і публічних пропозицій закладів, представником яких є або буде Представник. Відсотки на зазначені грошові кошти не нараховуються, інші штрафні санкції також не застосовуються.
 11. Доказом укладення Договору Споживачем є пред'явлення унікального коду Продавцю, який присвоюється Споживачеві після реєстрації на Сайті і оплати відповідної пропозиції. Будь-які інші докази укладення Договору Продавцем не розглядаються.
 12. Порядок обміну інформацією між Продавцем і Покупцем визначається і доводиться до відома Покупця на Сайті Представника. Також Споживач дає згоду на отримання розсилок рекламно-інформаційного характеру. Зазначені розсилки містять інформацію про угоди, майбутні акції, розіграші та інші заходи Представника. Розсилки надходять у вигляді листа на електронну адресу, вказану Споживачем при реєстрації на Сайті Представника.
 13. Представник залишає за собою право змінювати і доповнювати цей документ без попереднього і подальшого повідомлення Постачальника та Споживача. Всі можливі зміни будуть відображені в Офертою на даній сторінці.
 14. Справжня оферта має пріоритет перед іншими документами, повинна розглядатися в тому вигляді, як вона опублікована на Сайті Представника, а також повинна застосовуватися і тлумачитися відповідно до законодавства України.